< Cofnij

Do wyborów do Zarządu @Studenckie Towarzystwo Naukowe został już tylko 1 tydzień!

 Już 22 listopada o godzinie 17:00 na platformie MS Teams odbędzie się II Walne Zgromadzenie Delegatów STN oraz wybory do Zarządu

W imieniu obecnego Zarządu zachęcamy studentów ze wszystkich wydziałów do przesyłania kandydatur do tegorocznych wyborów

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

w pierwszej kolejności należy założyć konto na stronie internetowej i opłacić składkę członkowską w kwocie 45 zł (wszystkie potrzebne informacje odnośnie przelewu są dostępne w zakładce 'rejestracja’),

następnie należy wysłać na adres e-mail stn.ump@gmail.com  potwierdzenie wykonania przelewu oraz biały slajd ze swoim zdjęciem, w którym prosimy o zamieszczenie podanych informacji: imię i nazwisko, kierunek oraz rok studiów, wydział. Dodatkowo prosimy opisać swoją dotychczasową działalność w STN lub/i innych organizacjach studenckich, na rzecz społeczności akademickiej i to co jeszcze chcielibyście nam przekazać

każdy kandydat będzie miał 60 sekund na przedstawienie swojej sylwetki podczas WZD,

czas na składanie aplikacji mija 21 listopada