< Cofnij

Honoris przyznany !

W dniu 16.11.2023 r. o godz. 12:00 w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A w Poznaniu odbyło się niecodzienne i niezwykle ważne wydarzenie w życiu społeczności akademickiej.

Na uroczystym otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego, Rektor, Senat i Dziekan Wydziału wręczyli dyplom DOKTORA HONORIS CAUSA LIDII NIEDŹWIEDZKIEJ-OWSIAK, Dyrektor ds. Medycznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i unikatową działalność na rzecz tworzenia najwyższych standardów w ochronie zdrowia.

Z wielką radością uroczystość tą otworzył JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pan Prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Po przywitaniu władz Uczelni oraz przybyłych gości poprosił o zabranie głosu Pana Dziekana Wydziału Lekarskiego dr hab. Macieja Cymerysa, prof. UMP.

Następnie została wygłoszona laudacja oraz przedstawienie sylwetki promowanej przez Promotora prof. dr hab. Jarosława Walkowiaka.

W kolejnej części posiedzenia Rady, szanowni Państwo zgromadzeni na sali zostali poproszeni o powstanie i nadszedł najbardziej uroczysty moment spotkania, w którym odczytano dyplom i zapoznano z jego treścią przybyłych gości.  Listy gratulacyjne nadesłali:

Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan prof. Zbigniew Gaciong, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan prof. Marcin Gruchała oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pan prof. Maciej Żukowski.

W kolejnym etapie posiedzenia, głos zabrała Pani Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, które przekazała najważniejsze informacje dotyczące budowania i funkcjonowania od ponad 30 lat fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło także miłych, osobistych wspomnień czy refleksji oraz marzeń dotyczących dalszego prowadzenia fundacji.

Na koniec dopełnieniem tej uroczystości był minirecital przygotowany przez Pana dr Radosława Mateję z Akademii Muzycznej w Poznaniu.