< Cofnij

I KONGRES HUMANIZACJI MEDYCYNY

 Kongres Humanizacji Medycyny, który odbędzie się 9-10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim.                                              Jego inauguracja będzie miała miejsce 9 czerwca o godz. 10:00 w Auditorium Maximum.

I. Kongres Humanizacji Medycyny organizowany jest we współpracy Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych i Uniwersytetu Warszawskiego i jest wyrazem gotowości wszystkich trzech instytucji do upowszechniania idei humanizmu w medycynie w szeroko ujętych naukach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnej, respektowania praw pacjenta oraz prowadzenia badań klinicznych. W ramach sesji problemowych zostanie podjęta próba zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizmu w medycynie z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia i pacjentów, możliwości udzielenia im wsparcia, komunikacji klinicznej oraz roli kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego. Kongres będzie podejmował nie tylko kwestie związane z komunikacją, ale także szerszy aspekt relacji międzyludzkich oraz roli profesjonalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie odnosząc się do kwestii etycznych i psychospołecznych. I. Kongres Humanizacji Medycyny nawiązuje do 30 rocznicy wydania przez Uniwersytet Warszawski opracowania pt. Uniwersalizm i medycyna, pod redakcją prof. Kazimierza Imielińskiego, prezesa Polskiej Akademii Medycyny i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera. Wyrażam nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do interdyscyplinarnej dyskusji. Partnerami Kongresu są: KRAUM, Rzecznik Praw Pacjenta, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Szczegółowe informacje oraz formularz bezpłatnej rejestracji znajdują się na stronie: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/