< Cofnij

Nagrody Rektora 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do 24 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody dydaktycznej i organizacyjnej za działalność w 2022 roku oraz za całokształt dorobku

Nagroda dydaktyczna może zostać przyznana za:

- autorstwo lub współautorstwo monografii, podręczników, skryptów dydaktycznych wydanych w roku 2022
- wybitne osiągnięcia w zakresie nauczania studentów, w tym za opracowanie i wdrożenie w 2022 r. innowacyjnych technik kształcenia

Nagroda organizacyjna może zostać przyznana za:

- wyróżniającą się pracę na rzecz rozwoju UMP (w szczególności rozwoju dyscypliny, wydziału, jednostek międzywydziałowych)
- zaangażowanie w rozwój współpracy o charakterze naukowym, dydaktycznym, społecznym lub gospodarczym między UMP a krajowymi i/lub zagranicznymi podmiotami

Nagroda za całokształt dorobku może zostać przyznana przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

- sumaryczna wartość IF> 100 oraz wartość indeksu Hirscha > 15
- działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia w UMP
- działalność organizacyjna na rzecz rozwoju dyscypliny, wydziału lub jednostek międzywydziałowych

Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

Wnioski (załącznik nr 4) wraz z pisemną opinią kierownika prosimy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres aflorkowska@ump.edu.pl

Do wniosku należy dołączyć opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku, skrypt dydaktyczny lub podręcznik.

Załączniki:

- Regulamin Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2023 plik
- Załącznik nr 4 – wzór wniosku plik