< Cofnij

Prezentacje plakatów w ramach przedmiotu „Badania Naukowe”

W dniach 10.06.2024, 19.06.2024 oraz 24.06.2024 odbyły się prezentacje plakatów studentów V roku kierunku lekarskiego, które były przygotowywane w ramach trzyletniego przedmiotu Badania Naukowe we współpracy z opiekunami projektów. Za koordynację przedmiotu odpowiedzialna była Pani prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz.

Zaprezentowanych zostało 69 prac, które były oceniane przez następujących członków Jury:

- prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz – Koordynator przedmiotu

- prof. dr hab. Anna Mania – Prodziekan Wydziału Lekarskiego

- dr hab. Aleksandra Uruska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego

- dr hab. Michał Karlik – Prodziekan Wydziału Lekarskiego

- prof. dr hab. Adrianna Mostowska – Koordynator przedmiotu Wprowadzenie do badań naukowych

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom zaangażowania i trudu włożonego w przygotowanie plakatów. W szczególności składamy serdeczne gratulacje grupom, które otrzymały najwyższą liczbę punktów oraz ich opiekunom:

  1. Zespół studencki: Julia Nienartowicz (lider), Maria Namysł, Alicja Szubarga, Maria Tomala, Julia Rakowska, Kinga Grabowska.

Opiekun naukowy: mgr Adrianna Krawiec z Zakładu Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych Temat: Rola egzosomów w indukcji sygnalizacji VEGF i IL-6 oraz ich wpływ na przeżywalność oraz proliferację komórek linii SKOV-3 w odpowiedzi na chemioterapię (paklitaksel, karboplastyna)

  1. Zespół studencki: Bartosz Gołembiewski (lider), Justyna Mantaj, Zuzanna Borecka, Brajan Roczyński, Julia Czop, Iwona Anderko.

Opiekun naukowy: dr Weronika Kawałkiewicz z Zakładu Biofizyki

Temat: Ocena nawilżenia i przeznaskórkowej utraty wody u różnych grup wiekowych

  1. Zespół studencki: Aleksandra Soloch (lider), Jan Trojanowski, Anna Iwanek, Filip Baszkowski, Mateusz Szot, Hubert Miłek.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Artur Baszko z II Kliniki Kardiologii

Temat: Porównanie dostępu transaortalnego i transseptalnego w połączeniu z techniką elektroanatomiczną (EnSite) w zabiegach ablacji drogi dodatkowej lewostronnej u dzieci i młodzieży