< Cofnij

Studenci 6 roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo Studenci 6 roku kierunku lekarskiego,

W związku z szybko postępującą sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zadeklarowanie chęci podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w Szpitalu Tymczasowym MTP.  Udział w świadczeniu odbywał się będzie pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonującej zawód lekarza, a Państwo zatrudnieni będą na stanowisku asystenta lekarza. Wykonywana praca będzie odpłatna  i będzie również  podstawą do zaliczenia części obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Szczegóły zaliczenia określi Dziekan Wydziału.     

W przypadku chęci podjęcia pracy prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania na adres aflorkowska@ump.edu.pl

Szczegóły zatrudnienia prześlemy osobom zainteresowanym w osobnej wiadomości e-mail.

 

Sprawę prosimy potraktować jako pilną. Prosimy o odpowiedź do jutra, to jest do 30 marca 2021 r. do godziny 12tej.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prorektor ds. Dydaktyki

 

dr hab. med. Maciej Cymerys

Dziekan Wydziału Lekarskiego