< Cofnij

Stypendia dla studentów V i VI roku kierunku lekarskiego 2022/2023

 

Szanowni studenci,

Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2022/2023 kontynuuje realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.                                                                                                                                                        Warunki przyznawania stypendium zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim” przyjętym uchwałą nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r., zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z dnia 12 października
2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4710 i 8953).                                                                                                                                                Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.0 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozpoczęty nabór wniosków stypendialnych trwać będzie do 20 września 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych, których lista znajduje się w opublikowanym ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, zadeklarowały m.in. zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie, po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji deficytowych występujących na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.