< Cofnij

Zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat współpracy interprofesjonalnej

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa poglądami i opiniami, poprzez wybranie najwłaściwszej odpowiedzi. Ankieta poświęcona jest zagadnieniu współpracy interprofesjonalnej i Państwa intencjom do jej podjęcia po ukończeniu studiów. Przez pojęcie „współpraca interprofesjonalna” rozumiemy sytuację, gdy współpracują ze sobą przedstawiciele różnych zawodów medycznych. Chcąc pozyskać lepszy wgląd w sytuację, proszę o odpowiedź na wszystkie pytania – bez względu na Państwa kierunek i rok studiów.   

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zupełnie dobrowolne. Zgromadzone dane zostaną później wykorzystane w celach naukowych, przy czym odbędzie się to jedynie w postaci anonimowej.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii z Państwa strony proszę o kontakt - pprzymuszala@ump.edu.pl

Bardzo dziękuję za poświęcony czas!

 

Link do ankiety: https://researchonline.pl/6879

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr n. med. i n. o zdr. Piotr Przymuszała

Zakład Edukacji Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu