< Cofnij

Zaproszenie naVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców ze znamienitych jednostek naukowych krajowych i zagranicznych.

Podczas Sympozjum satelitarnego V Łódzkich Spotkań Przysadkowych, przedstawione zostaną problemy związane z nowoczesnymi metodami leczenia akromegalii i guzów przysadki. W sesji neuroendokrynologii doświadczalnej zostaną wygłoszone wykłady z zakresu psychoneuroendokrynologii. W sesjach klinicznych wykłady będą dotyczyć leczenia choroby Cushinga, otyłości, unikatowej roli wazopresyny oraz analogów hormonów o właściwościach neuroprotekcyjnych. Ukoronowaniem tych tematów będzie wykład poświęcony osobniczej wrażliwości na działanie wirusa Covid-19.

Dzięki hybrydowej formie Zjazdu, interesującym sesjom wykładowym, posterowym oraz panelom dyskusyjnym, Uczestnicy będą mieć możliwość czynnego włączenia się w obrady poprzez zadawanie pytań i dyskusję nad wieloma problemami związanymi z neuroendokrynologią.

Wierzę, że informacje przedstawione i przedyskutowane podczas Zjazdu będą przydatne dla wszystkich zainteresowanych poznaniem nowoczesnych osiągnięć neuroendokrynologii doświadczalnej i klinicznej - naukowców, nauczycieli i studentów z wielu ośrodków naukowych.

Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego oraz za pośrednictwem platformy TEAMS udostępnionej przez Uniwersytet Łódzki, szczegóły dotyczące zgłoszenia, rejestracji, program oraz pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zjazdu: www.vizjazdptne.biol.uni.lodz.pl

Niezależnie od wybranej formy uczestnictwa warto spotkać się na VI Zjeździe PTNE w Łodzi, mieście wielu kultur i unikatowych zabytków.

Z wyrazami szacunku,

Krystyna Pierzchała-Koziec
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologi