Dla studentów

 Test formatujący po V roku - regulamin

plik   plik

 

 

 

STUDENCI V I VI ROKU  kierunku lekarskiego

 Program stypendialny „MEDYK JUTRA”, organizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Każdy student w ramach programu stypendialnego:

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

Wszystkich studentów zainteresowanych programem stypendialnym, którzy chcieliby zapoznać się ze szczegółami oferty i dokładnym regulaminem stypendium zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Programu Stypendialnego „MEDYK JUTRA”. Lek. Krystian Przybyłowski

Koordynator Programu Stypendialnego „MEDYK JUTRA”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek e-mail: krystian.przybylowski@szpital.wloclawek.pl tel. 691 796 490

Proszę o zapoznanie się z załącznikiem :

PliK 1 - specjalizacje

Szanowni Państwo Studenci 6 roku kierunku lekarskiego,

W związku z szybko postępującą sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zadeklarowanie chęci podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w Szpitalu Tymczasowym MTP.  Udział w świadczeniu odbywał się będzie pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonującej zawód lekarza, a Państwo zatrudnieni będą na stanowisku asystenta lekarza. Wykonywana praca będzie odpłatna  i będzie również  podstawą do zaliczenia części obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Szczegóły zaliczenia określi Dziekan Wydziału.     

W przypadku chęci podjęcia pracy prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania na adres aflorkowska@ump.edu.pl

Szczegóły zatrudnienia prześlemy osobom zainteresowanym w osobnej wiadomości e-mail.

 

Sprawę prosimy potraktować jako pilną. Prosimy o odpowiedź do jutra, to jest do 30 marca 2021 r. do godziny 12tej.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prorektor ds. Dydaktyki

 

dr hab. med. Maciej Cymerys

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

 

 

 

WOLONTARIAT dla STUDENTÓW I i II ROKU !

 

Dla  studentów I i II roku kierunku lekarskiego,

 

Poradnia Medycyny Pracy UMP poszukuje wolontariuszy - studentów I i II roku Kierunku Lekarskiego do pomocy w Punkcie Szczepień przy ul. Przybyszewskiego 39 przy Poradni Medycyny Pracy. Pomoc będzie polegała na koordynowaniu szczepień (sprawdzanie listy osób zgłaszających się do punktu szczepień, pomoc w wypełnianiu ankiety, pomiar temperatury ciała) oraz asyście pielęgniarki podczas wykonywania szczepień i prac administracyjnych jak wprowadzanie do systemu danych pacjentów.

Każdy wymiar czasu pracy jest akceptowalny, najlepiej dyżury 3, 4 lub 5 godzinne we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 -15.00.

Każdy student będzie zaopatrzony w środki ochrony osobistej.

Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane pod adresem medycynapracy@ucs.poznan.pl w korespondencji prosimy podać telefon kontaktowy.

 

Studenci, którzy podpiszą umowę na wolontariat będą mogli się ubiegać o zaliczenie praktyk wakacyjnych po I lub po II roku.

 

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla 

Szanowni Studenci,

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, informuje, że w 2021 roku przewidziane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”.

 

Termin nadsyłania wniosków do Biurze Obsługi Dziekana upływa z dniem 10 maja 2021 roku.

Wnioski należy przesłać elektronicznie na adres aantoniewska@ump.edu.pl oraz w wersji papierowej przesłać na adres Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Lekarskiego ul. Bukowska 70 w Poznaniu

 

Formularze wnioski do pobrania oraz regulamin przyznawania dostępne na stronie Polskiej Akademii Nauk www.pan.pl -> Serwis instytucjonalny -> Instytucja -> Wydziały -> Wydział V Nauk Medycznych -> Regulaminy i wnioski

 

 

 

 

 

 

Droga Studentko/Drogi Studencie, jesteś zaproszony do udziału w badaniu na temat spożycia alkoholu wśród studentów podczas pandemii Covid-19 oraz uczuć depresji i lęków podczas tego czasu. Celem badania jest ustalenie zależności pomiędzy zmianą w nawykach związanych ze spożywaniem alkoholu i wzrostu odczuwania depresji, lęków, bycia narażonym na zachorowanie na Covid-19 oraz strachu przed Covid-19 wśród studentów. Badanie jest prowadzone przy współudziale psycholog, pani dr Hanny Bogackiej i studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe, zajmie 5-7 minut i składa się z 5 części. 

 Aby uczestniczyć, musisz być studentem uczelni w Polsce (program polsko lub anglojęzyczny) i mieć ukończony 18 r.ż.

----->   https://forms.gle/4Zo2j39vQv8GP3Au5

 

 

Stypendium - Starostwo powiatowe Włoszczowa

Plakat           Zmiana uchwały

Uchwała        Wzrór wniosku

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 roku do
  30 czerwca 2021 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.
 3. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście
  w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2021 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla
  in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Starosta Włoszczowski

/-/ Dariusz Czechowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium - Powiat w Lipnie 

Ogłoszenie

Informacje

 

Stypendium w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kształcących się na uczelniach medycznych

Informacje