Informacje dla absolwentów

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego VI roku oraz  Absolwentów z 2018 roku sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Test odbędzie się w dniu 27.05.2020 o godzinie 15:30 i trwa 4 godziny (15:30-19:30) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 06.01.2020 od godziny 10:00 do dnia 25.05.2020 do godziny 10:00.

 

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (110 miejsc łącznie dla studentów VI roku i absolwentów) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uprzejmie informujemy, że jeśli liczba chętnych będzie mniejsza niż 20 osób- Lekarski Egzamin Uniwersytecki NIE ODBĘDZIE SIĘ!

 

Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.

Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.

 

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Absolwenci!
W związku z LEKiem, który odbędzie się 17. lutego 2018 roku, uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Lekarskiego I będzie czynny w tym dniu od 7.00-10.00

____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Lekarski Egzamin Uniwersytecki odbędzie się 10. lutego o godz. 12.30 w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia przy ul. Parkowej 2.

Zapisy na egzamin dostępne będą od 19. stycznia od godziny 14.00 do 7. lutego do godziny 10.00. Studenci VI roku kierunku lekarskiego WL1 zapisy mają dostępne w systemie sOLAT, w kursie przeznaczonym dla nich. Absolwenci natomiast zapisują się poprzez zewnętrzną  platformę https://olat.ump.edu.pl, po wejściu na platformę jako gość, będą dostępne zapisy w kursie "Lekarski Egzamin Uniwersytecki luty 2018 rejestracja". Po wejściu w niego będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy.

____________________________________________________________________________________________________

Informacje dla Absolwentów

Ankiety do suplementu: wzór

Ankiety starości grup powinni złożyć w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 09 lutego 2018 roku w formie papierowej i na płycie CD

Obowiązkowe dokumenty potrzebne do wydania Dyplomu Lekarza należy składać w Dziekanacie Wydziału I ul. Fredry 10 pok. Nr 024:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 13.00 po ukończeniu studiów.

• karta okresowych osiągnięć

• dziennik praktyk  (100 % zaliczonych umiejętności ) 

_______________________________________________________________________________________________________

Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego V roku oraz tegorocznych Absolwentów sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Test odbędzie się w dniu 16.09.2017 o godzinie 9:00 i trwa 4 godziny (9:00-13:00) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 14.06.2017 od godziny 14:00 do dnia 12.09.2017 do godziny 10:00.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (140 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami). Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.