Opiekunowie lat

I rok studiów:

dr hab. n. med. Anna Maria Barciszewska
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
e-mail: ambarciszewska@ump.edu.pl

dr hab. Barbara Kuźnar-Kamińska

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

e-mail: kaminska@ump.edu.pl

II rok studiów:

dr hab. n. med. Gawęcki Wojciech
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
e-mail: wojgaw@ump.edu.pl

dr hab. n. med. Minczykowski Andrzej
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
tel. (61) 869-16-39
e-mail: anmin@ump.edu.pl

III rok studiów:

dr hab. Katarzyna Mazur- Melewska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
tel. (61) 849-13-18
e-mail: katarzynamelewska@ump.edu.pl

dr hab. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
tel. (61) 869-15-26
e-mail: piotreder@ump.edu.pl

IV rok studiów:

dr hab. Monika Derda
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
tel. (61) 8546237
e-mail: mderda@ump.edu.pl

dr Beata Brajer-Luftmann
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
e-mail: bbrajer@ump.edu.pl

V rok studiów:

dr hab. Rafał Moszyński 
Klinika Ginekologii Operacyjnej
tel. 61 841-94-90
e-mail:rafalmoszynski@ump.edu.pl

dr hab. Cofta Szczepan
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii
e-mail: scofta@ump.edu.pl

VI rok studiów:

Prof. dr hab. Aleksandra Lisowska
Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
tel. 61 849-13-85
e-mail: alisowska@ump.edu.pl