Opiekunowie lat

I rok studiów:

dr hab. n. med. Gawęcki Wojciech
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
e-mail: wojgaw@ump.edu.pl

dr hab. n. med. Minczykowski Andrzej
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
tel. (61) 869-16-39
e-mail: anmin@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

II rok studiów:

dr hab. Katarzyna Mazur- Melewska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
tel. (61) 849-13-18
e-mail: katarzynamelewska@ump.edu.pl

dr hab. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
tel. (61) 869-15-26
e-mail: piotreder@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

III rok studiów:

dr hab. Monika Derda
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
tel. (61) 8546237
e-mail: mderda@ump.edu.pl

dr Beata Brajer-Luftmann
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
e-mail: bbrajer@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

IV rok studiów:

dr hab. Rafał Moszyński 
Klinika Ginekologii Operacyjnej
tel. 61 841-94-90
e-mail:rafalmoszynski@ump.edu.pl

dr hab. Cofta Szczepan
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii
e-mail: scofta@ump.edu.pl


V rok studiów:

dr hab. Aleksandra Lisowska
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
tel. 61 849-13-85

e-mail: alisowska@ump.edu.pl 


VI rok studiów:

dr hab. Adrianna Mostowska
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 
tel. 61 854-65-11 
e-mail: amostowska@wp.pl