Opiekunowie lat

I rok studiów:

dr hab. n. med. Zając-Spychała Olga
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej (OHTP)
e-mail: m ospychala@ump.edu.pl

dr n. med. Sobkowiak Paulina
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej (KPAD)
e-mail: paulinasobkowiak@ump.edu.pl

 

II rok studiów:

dr hab. n. med. Agnieszka Podfigurna
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
e-mail: agnieszkapodfigurna@ump.edu.pl

dr hab. n. med. Maciej Brązert 
Zakład Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
e-mail: maciejbrazert@ump.edu.pl

 

III rok studiów:

dr hab. n. med. Anna Maria Barciszewska
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
e-mail: ambarciszewska@ump.edu.pl

dr hab. Barbara Kuźnar-Kamińska
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
e-mail: kaminska@ump.edu.pl

 

IV rok studiów:

dr hab. n. med. Gawęcki Wojciech
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
e-mail: wojgaw@ump.edu.pl

dr hab. n. med. Minczykowski Andrzej
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
e-mail: anmin@ump.edu.pl

 

V rok studiów:

dr hab. Katarzyna Mazur- Melewska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
e-mail: katarzynamelewska@ump.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
e-mail: piotreder@ump.edu.pl

 

VI rok studiów:

dr hab. Monika Derda
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
e-mail: mderda@ump.edu.pl

dr Beata Brajer-Luftmann
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
e-mail: bbrajer@ump.edu.pl