Opiekunowie lat

I rok studiów:

dr hab. Hanna KOMAROWSKA
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
e-mail: hkomar@ump.edu.pl

dr hab. Anna SKORCZYK-WERNER
Klinika Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
e-mail: askorczyk@ump.edu.pl

 

II rok studiów:

dr hab. Olga ZAJĄC-SPYCHAŁA
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
e-mail: ospychala@ump.edu.pl

dr hab. Paulina SOBKOWIAK
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
e-mail: paulinasobkowiak@ump.edu.pl

 

III rok studiów:

dr hab. Agnieszka PODFIGURNA
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
e-mail: agnieszkapodfigurna@ump.edu.pl

dr hab. Maciej BRĄZERT 
Zakład Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
e-mail: maciejbrazert@ump.edu.pl

 

IV rok studiów:

dr hab. Anna Maria BARCISZEWSKA
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
e-mail: ambarciszewska@ump.edu.pl

dr hab. Barbara KUŹNAR-KAMIŃSKA
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
e-mail: kaminska@ump.edu.pl

 

V rok studiów:

dr hab. Wojciech GAWĘCKI
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
e-mail: wojgaw@ump.edu.pl

dr hab. Andrzej MINCZYKOWSKI
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
e-mail: anmin@ump.edu.pl

 

VI rok studiów:

dr hab. Katarzyna MAZUR-MELEWSKA
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
e-mail: katarzynamelewska@ump.edu.pl

prof. dr hab. Piotr EDER
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
e-mail: piotreder@ump.edu.pl