Pełnomocnicy ds. praktyk wakacyjnych

I rok studiów:

dr n. biol. Piotr NOWOSAD
z-ca dr n. med. Łukasz SKRZYPCZAK

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

e-mail: pnowosad@ump.edu.pl
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl

 
II rok studiów:

dr n. biol. Marcin HOŁYSZ
z-ca dr n. farm. Agata RÓŻYCKA

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

e-mail: mholysz@ump.edu.pl
e-mail:  arozycka@ump.edu.pl


III rok studiów:

dr n. med. Łukasz KAŁUŻNY
z-ca dr n. med. Mariusz SZCZEPANIK
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii

e-mail:  lkaluzny@ump.edu.pl
e-mail:  mszczepanik@ump.edu.pl


IV rok studiów:

dr n. med. Paweł GŁÓWKA
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
z-ca dr n. med. Maciej IDZIOR
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

e-mail:  pawel.glowka@ump.edu.pl
e-mail:  maciejidzior@ump.edu.pl

V rok studiów:

dr n. med. Maria BUCZYŃSKA-GÓRNA
z-ca dr n.med. Anna GERTIG-KOLASA 
Klinika Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

e-mail:  mbuczynska@ump.edu.pl
e-mail:  agertig@ump.edu.pl