Opiekunowie praktyk wakacyjnych

I rok - dr n. biol. Piotr NOWOSAD 
z-ca dr Łukasz SKRZYPCZAK 
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 
tel: 61 854-60-78
e-mail: pnowosad@ump.edu.pl
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl
www.parasit.ump.edu.pl II rok -  dr n. biol. Marcin HOŁYSZ
z-ca dr Agata RÓŻYCKA
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
tel: 61 854-65-08
e-mail: mholysz@ump.edu.pl
e-mail:  arozycka@ump.edu.plIII rok - dr n. med. Łukasz KAŁUŻNY
z-ca dr Mariusz SZCZEPANIK
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii
tel: 61 849-14-32
e-mail: lukasz@jerozolima.poznan.pl
e-mail: mszczepanik@ump.edu.plIV rok - dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska
z-ca Dr Wojciech AMBROSIUS

Klinika Neurologii Katedry Neurologii
tel: 61 869-14-54
e-mail: jolaflorczak@ump.edu.pl
e-mail: wambrosius@ump.edu.plV rok - dr n. med. Zdzisława KYCLER
z-ca dr Paulina SOBKOWIAK

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej  
tel: 061 849-15-36
e-mail: kyclerzdzislawa@interia.pl
e-mail: paulinasobkowiak@ump.edu.pl   paulina-25@tlen.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________