Opiekunowie praktyk wakacyjnych

I rok - dr n. biol. Piotr NOWOSAD 
z-ca dr n. med. Łukasz SKRZYPCZAK 
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 
tel: 61 854-60-78
e-mail: pnowosad@ump.edu.pl
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl
www.parasit.ump.edu.pl 

 

II rok -  dr n. biol. Marcin HOŁYSZ
z-ca dr n. farm. Agata RÓŻYCKA
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
tel: 61 854-65-08
e-mail: mholysz@ump.edu.pl
e-mail:  arozycka@ump.edu.pl

 

III rok - dr n. med. Łukasz KAŁUŻNY
z-ca dr n. med. Mariusz SZCZEPANIK
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii
tel: 61 849-14-32
e-mail: lukasz@jerozolima.poznan.pl
e-mail: mszczepanik@ump.edu.pl


IV rok - dr n. med. Bartosz MUSIELAK
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
e-mail: bmusielak@ump.edu.pl
z-ca lek. Paweł Główka
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
e-mail: pawel.glowka@ump.edu.pl

 

V rok - dr n.med. Patrycja SOSNOWSKA - SIENKIEWICZ
z-ca lek. Magdalena Frankowicz
Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
e-mail: sosnowska@ump.edu.pl
e-mail: mfrankowicz@ump.edu.pl

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________