Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po krótkiej, nagłej i niespodziewanej chorobie zmarł Wasz Kolega - student IV roku - Mikołaj Brzeźniak.

Łączymy się w bólu z Rodzicami i Bliskimi Zmarłego
Dziekan i Prodziekani oraz Pracownicy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu