Plany zajęć

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Kierunek lekarski 2019/2020:

Plan I rok >>Pobierz<< aktualizacja 22.11.2019
Plan II rok >>Pobierz<<
Plan III rok >>Pobierz<< aktualizacja 04.12.2019
Plan IV rok >>Pobierz<<
Plan V rok >>Pobierz<<
Plan VI rok >>Pobierz<< (aktualizacja 24-09-2019)

Fakultety >>Pobierz<<

VI rok:
PODZIAŁ PROCEDUR NA KLINIKI