Plany zajęć

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Kierunek lekarski 2021/2022

Plan I rok ( aktualizacja 13.04.2022) 

Plan II rok ( aktualizacja 02.02.2022)

Plan III rok ( aktualizacja 06.10.2021)
Plan IV rok 
Plan V rok (aktualizacja 05.01.2022)
Plan VI rok

Kierunek lekarski 2020/2021:

Plan I rok  >>plan<< 
Plan II rok >>Pobierz<<(aktualizacja 08.04.2021)
                  Plan zajęc z epidemiologiiPlan III rok >>Pobierz<< (aktualizacja 29.10.2020)
Plan IV rok >>Pobierz<< (aktualizacja 16.11.2020)
Plan V rok  >>Pobierz<< (aktualizacja 30.11.2020)
Plan VI rok >>Pobierz<<

Fakultety 

VI rok:
PODZIAŁ PROCEDUR NA KLINIKI

BADANIA NAUKOWE
nabór 2019/2020
studia stacjonarne
studia niestacjonarne