Plany zajęć

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Kierunek lekarski 2023/2024

Plan I rok plik

Plan II rok plik

Plan III rok plik

Plan IV rok plik

Plan V rok  plik

Plan VI rok plik

 

Fakultety 

VI rok:
PODZIAŁ PROCEDUR NA KLINIKI

BADANIA NAUKOWE
nabór 2019/2020
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

 

Tematyka Badań Naukowych - listę tematów dla naboru 2020/2021

 plik stacjonarne /   plik  niestacjonarne