Plany zajęć

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Kierunek lekarski 2022/2023

Plan I rok pobierz

Plan II rok pobierz

Plan III rok pobierz

Plan IV rok pobierz

Plan V rok pobierz

Plan VI rok pobierz

 

Fakultety 

VI rok:
PODZIAŁ PROCEDUR NA KLINIKI

BADANIA NAUKOWE
nabór 2019/2020
studia stacjonarne
studia niestacjonarne