Dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwa miejsca na Immatrykulację, która odbędzie się 8.10.2018

kierunek lekarski

kierunek dietetyka I stopnia, dietetyka II stopnia, neurobiologia

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podział na grupy dziekańskie:

dietetyka I stopnia

dietetyka II stopnia
lekarski

 

Informacje organizacyjne

W dniu 29.09.2018 w godzinach 8.00-10.00 zapraszamy do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I wszystkich studentów pierwszego roku.  W tych godzinach odbędzie się:

-wydawanie legitymacji studenckich za potwierdzeniem opłaty

-podpisywanie umów

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Poniżej przedstawiamy wzory umów, z którymi moga się Państwo zapoznać:

-kierunek lekarski studia stacjonarne
-kierunek lekarski studia niestacjonarne
-kierunek dietetyka I stopnia studia stacjonarne
-kierunek dietetyka I stopnia studia niestacjonarne
-kierunek dietetyka II stopnia studia stacjonarne
-kierunek neurobiologia II stopnia studia stacjonarne

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW Wydziału Lekarskiego I

Rok akademicki 2018/2019

 

       DLA STUDENTÓW I ROKU

 

DYDAKTYKA

PAMIĘTAJ ! Twoja rezygnacja z udziału w fakultecie może być problemem dla pozostałych uczestników

Podczas realizacji praktyk wakacyjnych niezbędne jest posiadanie ubezpieczeń (OC i NNW), które Uczelnia będzie zapewniać w ramach ubezpieczeń grupowych. Szczegóły przystąpienia do ubezpieczenia oraz koszty z tym związane będą podane w osobnym komunikacie.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci kierunku lekarskiego  Wydziału Lekarskiego I

KURS FIZYKI 10 września – 25 września 2018

Już niedługo spotkamy się na zajęciach z biofizyki prowadzonych w ramach modułu Fizyka i Matematyka w medycynie oraz modułu Podstawy Obrazowania w Medycynie, w trakcie których wspólnie będziemy zgłębiać podstawy fizyczne procesów biologicznych przybiegających w organizmie człowieka, analizować wpływ czynników fizycznych na ludzki organizm oraz poznawać fizyczne mechanizmy wykorzystywane w diagnostyce i terapii.

Aby skutecznie osiągnąć te cele, bez wątpienia potrzebna będzie solidna podstawowa wiedza z fizyki z zakresu szkoły średniej. Wielu z Was nie zdawało egzaminu maturalnego z fizyki, część miała tylko pewien kontakt z tym przedmiotem w klasach o profilu biologiczno-chemicznym. Chcemy Wam zaproponować krótki kurs, którego celem jest przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu fizyki szkoły średniej. Ma on  ułatwić  zrozumienie zagadnień, które będą omawiane na zajęciach z biofizyki. Wielu Waszych kolegów ze starszych lat postulowało przeprowadzenie takiego kursu. Biorąc to wszystko pod uwagę postanowiliśmy zorganizować taki „wyrównujący” kurs i serdecznie zaprosić Was do wzięcia w nim udziału.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy zalogować się na stronie Zalogować się na stronie: www.kursfizyka2018ump.pl wpisując w polu użytkownika adres e-mailowy podany jako kontaktowy podczas rekrutacji, hasło to  nr indeksu otrzymany z Dziekanatu(W systemie rekrutacyjnym SZANSA wybieramy odpowiedni kierunek a następnie zakładkę ASIA- profil osobowy znajdziecie Państwo numer ALBUMU (indeksu)). 

Uczestnicy kursu będą zgodnie z ustalonym harmonogramem samodzielnie opracowywać określone partie materiału z zakresu fizyki szkoły średniej. Można w tym celu wykorzystać podręcznik dostępny bezpłatnie na stronie: https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik.  Weryfikacja wiedzy będzie polegała na  rozwiązaniu  sukcesywnie uruchamianych 12 zestawów zawierających po  10 zadań testowych po zalogowaniu się na stronie,  której adres zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

Harmonogram i pozostałe informacje znajdują się na stronie http://biofizyka.ump.edu.pl/, zakładka dla studentów/kurs fizyki

W imieniu nauczycieli akademickich Katedry Biofizyki oraz wszystkich, którzy tworzyli ten kurs zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

 /-/Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska 
Dziekan Wydziału Lekarskiego I    

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Immatrykulacja

Szanowni Państwo, przypominamy, że 03.10.2017 po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się Immatrykulacja. Obecność na tym wydarzeniu jest obowiązkowa. Poniżej przedstawiamy listę z przydzielonymi miejscami, które musicie Państwo zająć. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że w tej kolejności będziecie Państwo wyczytywani.

kierunek lekarski (aktualizacja 02.10.2017)

dietetyka I stopnia

dietetyka II stopnia

 

Podział na grupy

Szanowni Państwo, przedstawiamy podział na grupy dziekańskie.

dietetyka I stopnia (aktualizacja 27.09.2017)

dietetyka II stopnia (aktualizacja 26.09.2017)

kierunek lekarski

 

Szkolenie BHP

W związku z wprowadzaniem zarządzenia Rektora nr 102/2017 z dnia 4 września 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz rozpoczynającym się rokiem akademickim 2017-2018 uprzejmie informuję, że szkolenie  bhp dla studentów zostanie uruchomione na platformie OpenOlat od dnia 29.09.2017 r. od godzinny 10:00 i zgodnie z rozporządzaniem będzie udostępnione na kolejne 60 dni. Kurs obejmuje studentów na studiach polskojęzycznych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów z warunkowym zaliczaniem lub przeniesionych z innych uczelni itd.

UWAGA: Studenci, którzy posiadają już numer indeksu UMP z wcześniejszych studiów/kierunków i rozpoczynają np. studia II stopnia (SUM), osoby z warunkowym zaliczeniem ze szkolenia bhp, doktoranci, osoby przyjęte w kolejnych naborach lub przeniesione zostały z innych uczelni mogą nie mieć automatycznie przydzielonego dostępu do kursu. W przypadku ww.  studentów, konieczne jest przesłanie ich danych (imię i nazwisko, numer indeksu oraz kierunek studiów) do CITK (elearning@ump.edu.pl.) lub do  Inspektoratu BHP (aradek@ump.edu.pl) w najbliższym możliwym terminie.

Wszelkie nieprawidłowości z dostępem do kursu lub jego działaniem należy zgłaszać bezpośrednio do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na adres email: elearning@ump.edu.pl.

 

 

SZKOLENIE RUSS (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się 28.09.2017 (czwartek) po słodkim poczęstunku z okazji Dnia Organizacyjnego, około godz. 14:30  w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym, sala A, ul. Przybyszewskiego 37 A.

Pozdrawiam

Katarzyna Piotrowska

Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

 

Informacje organizacyjne

W dniu 23.09.2017 w godzinach 8.00-11.00 zapraszamy do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I wszystkich studentów pierwszego roku.  W tych godzinach odbędzie się:

-wydawanie legitymacji studenckich za potwierdzeniem opłaty

-podpisywanie umów

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Poniżej przedstawiamy wzory umów, z którymi moga się Państwo zapoznać:

Wzór umowy dla studentów kierunku lekarskiego (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku lekarskiego (studia niestacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka I stopnia (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka II stopnia (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka I stopnia (studia niestacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka II stopnia (studia niestacjonarne)

Dnia 28.09.2017 odbędzie się DZIEŃ ORGANIZACYJNY dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego I. Zapraszamy na godzinę 11.30 do Centrum Kongresowo- Dydaktycznego przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu. Na ten dzień zaplanowane jest spotkanie z Władzami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego- więcej imformacji w zaproszeniu

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 Przypominamy również o Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018. Na Inauguracji obowiązuje strój galowy.  Więcej informacji TUTAJ

Po Inauguracji odbędzie się Uroczystość Immatrykulacyjna. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Zapraszamy również na naszą stronę na  facebooku

_________________________________________________________________

Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpiecznia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły dotyczące ubezpiecznia dostępne będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I od 23.09.2017. Instrukcję aktywowania naliczenia przedstawiamy TUTAJ

__________________________________________________________________

 Informacje o wysokości opłat za studia w roku akademickim 2017/2018

Studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na I rok zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2017/2018, który znajduje się w module ASIA.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu po podpisaniu umów nie później jak do 30 września 2017r.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 62 /17 w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu
określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w
nauce w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 61/17 w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia
w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 72/16 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017 i w latach nastepnych dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2011/2012-2015/2016
Załącznik do zarządzenia nr 72/16

 

 

 

Zobacz także

01/09/2016 KURS Z FIZYKI

Biuro Obsługi Badań
ul. Fredry 26/28
61-927 Poznań
tel. 61 45 24 235

Pn - Pt. 8:00 - 16:00
Sb 10:00 - 20:00