Wzory druków

Wzory podań studenta do pobrania:

Podania należy składać do UCOS (Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów) - Budynek Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, I piętro.

 

UWAGA ! DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA PODPISYWANE PRZEZ DZIEKANÓW WYMAGAJĄ CZASU NA ICH ROZPATRZENIE 

Wnioski do Kolegium Dziekańskiego należy składać najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem.