Władze wydziału

 
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Dziekan Wydziału

Kontakt:
tel. 61 854 62 10 
e-mail: dziekanwl1@ump.edu.pl

godziny przyjęć: 
po ustaleniu terminu z Kierownikiem Dziekanatu
 
 
Dr hab. Maciej Cymerys
Prodziekan ds. dydaktyki i stopni naukowych
oraz studentów I-III roku
 
e-mail: maciejcymerys@ump.edu.pl

Dni przyjęć: 
poniedziałek, piątek
godziny przyjęć po uzgodnieniu w Dziekanacie


Dr hab. Anna Mania
Prodziekan ds. dydaktyki i stopni naukowych
oraz studentów IV- VI roku
 
e-mail: amania@ump.edu.pl

Dni przyjęć: 
poniedziałek, środa
godziny przyjęć po uzgodnieniu w Dziekanacie

 dr hab. Lidia Gil prof. UM
Prodziekan ds. dydaktyki i stopni naukowych
 
e-mail:  l.gil@ump.edu.pl
 
Dni przyjęć:
wtorek,czwartek
godziny przyjęć po uzgodnieniu w Dziekanacie