Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 


Kierownik
mgr Alicja Florkowska
stanowisko: specjalista administracyjny
tel. 61 854 75 31
e-mail: aflorkowska@ump.edu.pl

 


mgr Aneta Antoniewska
stanowisko: starszy specjalista administracyjny
tel: 61 854 75 30
e-mail: aantoniewska@ump.edu.pl

 

 

mgr Magdalena Rodwald

stanowisko: specjalista administracyjny

tel. 61 854 75 32

e-mail: mrodwald@ump.edu.pl

 

 

Zadania Dziekanatu

1) Zapewnianie optymalnych warunków organizacyjnych do realizacji zadań przez Dziekana, Prodziekanów, Kolegium Dziekańskie, komisje wydziałowe, Radę Wydziału;

2) Prowadzenie pełnej dokumentacji prowadzonych przez Wydział kierunków studiów;

3) Sporządzanie programów nauczania i siatek zajęć;

4) Przygotowywanie wniosków o nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne;

 5) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania akredytacji;

6) Przygotowywanie we współpracy ze studentami oraz Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów uroczystości wydziałowych;

7) Opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie nostryfikacji dyplomów;

8) Przygotowywanie wstępnej opinii dotyczącej wniosków o przyjęcie studentów z innych uczelni;

9) Współpraca z Działem Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą w zakresie doktoratów honoris causa

 

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Bukowska 70, 61-812 Poznań


Godziny pracy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

poniedziałek: 11:00-15:00
wtorek: 11:00-15:00
środa: 11:00-15:00
czwartek: 11:00-15:00
piątek: 11:00-15:00