Jednostki wydziałowe

 1. INSTYTUT CHIRURGII
 1. INSTYTUT PEDIATRII
  • Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
   1. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   2. Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej
   1. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   2. Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
   3. Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej
  • Klinika Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
   1. Pracownia Dializ
  • Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej
   1. Pracownia Endokrynologii Molekularnej
  • Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
  • Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
   1. Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych
   2. Pracownia Immunopatologii Wirusowych Zapaleń Wątroby
   3. Pracownia Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego
  • Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
   1. Pracownia Aerozoloterapii i Diagnostyki Czynnościowej Płuc
   2. Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych
  • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
  • Zakład Radiologii Pediatrycznej
  • Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
 1. a) Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej
 2. b) Pracownia Neurourologii i Urodynamiki

        13) Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (WNoZ)

 1. KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  • I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Pracownia Komputerowej Symulacji Znieczulania i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  • Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii
  • Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
 3. KATEDRA GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
  • Klinika Ginekologii Operacyjnej
  • Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
  • Klinika Onkologii Ginekologicznej
  • Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
  • Klinika Rozrodczości
   1. Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek
 1. KATEDRA NEUROLOGII
  • Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
  • Klinika Neurologii
   1. Pracownia Reologiczna
   2. Pracownia Neurosonologii
   3. Pracownia Neurobiologii
  • Zakład Neurochemii i Neuropatologii
   1. Pracownia Neurogenetyki Klinicznej
  • Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej i Biologii Naczyń
 2. KATEDRA OKULISTYKI I KLINIKA OKULISTYCZNA
  • Pracownia Diagnostyki Dokumentacyjnej
  • Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków
 3. KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   1. Pracownia Biomechaniki Ruchu
  • Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
   1. Pracownia Chorób Kręgosłupa
   2. Pracowni Medycyny Sportu
 1. KATEDRA OTOLARYNGOLOGI, CHIRURGII GŁOWY, SZYI ORAZ ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
   1. Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu
  • Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej
 2. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I NEURORADIOLOGII
  • Zakład Radiologii Ogólnej
  • Zakład Neuroradiologii
   1. Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
 1. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I ZABIEGOWEJ
  • Zakład Radiologii Klinicznej
   1. Pracownia Radiologii Narządu Ruchu
 1. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII
 2. KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
 3. KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII i CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
  • Pracownia Endokrynologii Molekularnej
  • Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego
  • Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci
 4. KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII
  • Pracownia Psychoakustyki i Elektrofizjologii Słuchu, Głosu i Mowy

16.   KATEDRA I KLNIKA HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU

 1. KATEDRA I KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia
 2. KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Pracownia Analgezji Regionalnej i Badania Bólu
  • Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych
  • Pracownia Geriatrii
  • Pracownia Badania Jakości Życia
  • Pracownia Farmakoterapii w Opiece Paliatywnej

19.   KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 1. KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII
  • Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego
 2. KATEDRA i KLINIKA ONKOLOGII
  • Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego
  • Pracownia Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego
 3. KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ
  • Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
  • Pracownia Badań Czynnościowych
  • Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
  • Pracownia Fizjoterapii Oddechowej
 4. KATEDRA I KLINIKA TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII I CHIRURGII RĘKI
  • Pracownia Mikrochirurgii i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu
  • Pracownia Traumatologii Sportu i Biomechaniki Sportu
 5. KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII, REHABILITACJI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej
  • Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej
  • Pracownia Kapilaroskopii
 6. KATEDRA I ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ
  • Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku
 7. KATEDRA I ZAKŁAD HISTORII I FILOZOFII NAUK MEDYCZNYCH
  • Pracownia Historii Seksuologii
 8. KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ
  • Pracownia Psychologii Klinicznej
  • Pracownia Chorób Metabolicznych Kości
 9. KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ
  • Pracownia Toksykologii Sądowej
  • Pracownia Genetyki Sądowej
  • Pracownia Prawa Medycznego
 10. KLINIKA ONKOLOGII KLINICZNEJ I DOŚWIADCZALNEJ