Jednostki wydziałowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel:61 852-66-87
anestezjologia@ump.edu.pl

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Paweł Sobczyński  
tel: 61 854-92-69
anestezjapoznan@wp.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel: 61 869-13-57, 61 867-46-21
anestezjologia@spsk2.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Kierownik: dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska 
tel: 61 849-14-78
anestinped@op.pl

Klinka Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii
Kierownik: dr hab. Michał Gaca 
tel. 61 841-93-04
gacum@ump.edu.pl

Zakład Anestezjologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. Hanna Billert
tel. 61 668-78-39
hbillert@ump.edu.pl

Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Małgorzata Grześkowiak
tel. 61 668-78-36
zzaba@ump.edu.pl


Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
Kierownik: prof. dr hab. Anita Magowska
tel. 61 854-72-42
vesalius@ump.edu.pl
www.kzhnm.ump.edu.pl

I Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
tel. 61 849-14-32


Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
tel:61 849-14-32
pedgastro@skp.ump.edu.pl
www.pedgastro.ump.edu.pl

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Aldona Siwińska
kard-nefr.sekretariat@wp.pl
www.skp.ump.edu.pl

         Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

 

II Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wachowiak


Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Niedziela
pedendok@ump.edu.pl
www.pedendok.ump.edu.pl

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Fichna
pediabesity@ump.edu.pl

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
p.o. Kierownika: prof. dr hab. Jacek Wachowiak
www.pedhemonko.ump.edu.pl
kohtp@skp.ump.edu.pl


III Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski


Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Bręborowicz
klinikapad@skp.ump.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski 


Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis

Zakład Radiologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis

Zakład Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska
wpaprzyc@ump.edu.pl


Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat 

Zakład Radiologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat 

Zakład Radiologii Pediatrycznej
Kierownik:dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna 
sekrtg@skp.ump.edu.pl


Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Męczekalski 

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
onko@gpsk.um.poznan.pl


Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Brązert
kpichk@gpsk. um.poznan.pl

Klinika Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
onko@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Rozrodczości
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
klinrozrod@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk 
knier@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Ginekologii Operacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Sajdak 
kgo@gpsk.um.poznan.pl


Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Romanowski
kcr@spsk4.am.poznan.pl

Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
ortopedia_dziecieca@sk4.ump.edu.pl

         Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
          kierownik: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
          ortopedia_dziecieca@sk4.ump.edu.pl

         Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
          kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
          kckod@ump.edu.pl

 

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Kierownik: dr hab. Monika Derda
www.parasit.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Jagodziński
biolmol@ump.edu.pl
www.biolmol.ump.edu.pl

Katedra Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
otosk2@ump.edu.pl 


Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
otosk2@ump.edu.pl 
www.orl.ump.edu.pl

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Jarosław Szydłowski
szydlowski@ump.edu.pl


Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
p.o. Kierownik: dr hab. Alicja Sekula
www.audio.amp.edu.pl


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Kierownik: dr hab. Czesław Żaba
ZMS@amp.edu.pl
http://www.zms.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
neurosk2@poczta.pl


Klinika Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Kierownik: prof. dr hab. Radosław Kaźmierski
neurologia@zozmswia.poznan.pl

Pracownia Reologiczna
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kowal

Pracownia Neurosonologii
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Ambriosius 

Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Kierownik: dr hab. Sławomir Michalak 
slamic@yahoo.com

Zakład Neuroimmunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Losy 
jlosy@ump.edu.pl

Pracownia Neurogenetyki Klinicznej
Kierownik:

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
droszewskaj@yahoo.com


Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Roman Jankowski
nechisk2@um.poznan.pl

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
okulista@amp.edu.pl
www.okulistyka.amp.edu.pl

Katedra i Klinika Onkologii
Kierownik: prof. dr hab. Rodryg Ramlau
www.katedraonkologii.ump.edu.pl

Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego 
Kierownik: Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka 

 

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
kgm.ump.edu.pl

Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Katedra i Klinika Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mańkowski
acjankowski@op.pl
chirsk2@ump.edu.pl
www.chirurgia.poznet.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
chirgast@um.poznan.pl 
www.3chirurgia.ump.edu.pl

           Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Puszczewicz
puszczewicz@hotmail.com
reumatologiapoznan.pl

Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Bryl
dmusial@ump.edu.pl
www.intern.amp.edu.pl


Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Bryl
Klinika Chorób Wewnętrznych
Kierownik: dr hab. Maciej Cymerys

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
kardisk2@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
www.kmp.ump.edu.pl
www.hospicjum-palium.pl

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik: dr hab. Ewa Wysocka 
laboratoriumnr2@skpp.edu.pl
www.kzdiaglab.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel./fax: 61 847-45-79
e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 
tel.: 61 869-13-30 / 867-55-14
e-mail: endosk2@umed.poznan.pl / mruchala@ump.edu.pl

Katedra Hematologii i Transplantacji Szpiku
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski
tel.: 61 854-93-83
e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl

           Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
           Kierownik: dr hab. Lidia Gil prof. UM
           tel.: 61 854-93-83
           e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl

           Pracownia Hemostazy

           Pracownia Biologii Molekularnej

           Pracownia Cytogenetyki

           Pracownia Cytometrii Przepływowej

           Pracownia Hemostazy, Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko
tel.: 61 867-19-61
e-mail: nefsk2@am.poznan.pl

            Pracownia Hemodializ
            Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

            Pracownia Dializ Otrzewnowych
            Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Wanic-Kossowska

            Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek
            Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko

            Pracownia Nefrologii Molekularnej
            Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir

            Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej
            Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
tel.: 61 841-70-61
e-mail: pulmo@ump.edu.pl

            Pracownia Zaburzeń oddychania Podczas Snu
            Kierownik: dr hab. n. med. Szczepan Cofta

            Pracownia Badań Czynnościowych
            Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

            Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
            Kierownik: dr n. med. Krzysztof Świerkocki

            Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
tel.: 61 869-11-44
e-mail: kmr@ump.edu.pl
www.kmr.ump.edu.pl

            Pracownia Psychologii Klinicznej
           
Kierownik: dr n. med. Nadia Bryl

            Pracownia Chorób Metabolicznych Kości
           
Kierownik: dr n. med. Anna Wawrzyniak