Kształcenie podyplomowe

Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację kandydatów
na V edycję studiów podyplomowych

GERIATRIA I GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI OPIEKI PALIATYWNEJ

Nabór trwa do 18.02.2019 r.

Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studiów

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej zostały utworzone Zarządzeniem 105/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014r i funkcjonują zgodnie z Uchwałą nr 183/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 roku.

Uruchomienie V edycji oparte jest na Zarządzeniu Nr 77/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe jednostki

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej działają przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis na podstawie Uchwały 191/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2014r.

Dane kontaktowe:
Tel. 61-8738-327 email: geriatria-wl1@ump.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Geriatria z Elementami Gerontologii i Opieki Paliatywnej” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód tożsamości zawierający informacje o numerze PESEL kandydata, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL – datę urodzenia.

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów

Opłata za udział w studiach wynosi 2.800 zł płatnych w dwóch ratach. Warunkiem udziału jest uiszczenie pierwszej raty (1.400 zł - do dnia 12 lutego 2019 r.) przed rozpoczęciem studiów. Wpłata drugiej raty (1.400 zł) - do dnia 10 września 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1475 godziny dydaktyczne (59 punktów ECTS), w tym 169 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1306 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 8 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są tutaj