Nostryfikacja dyplomu lekarza

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH – Informacje na rok 2019

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NOSTRYFIKACYJNYCH ZOSTAJE ZAWIESZONE.
ZAPRASZAMY OD 10 PAŹDZIERNIKA.

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz

Zarządzenie nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ora potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz

 Dokumenty niezbędne do złożenia w Biurze Rektora:

  1. Wniosek w języku polskim
  2. Dyplom ukończenia studiów
  3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
  5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku moga być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

 

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: aantoniewska@ump.edu.pl

Sylabusy z przedmiotów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego:

Anestezjologia i Intensywna Terapia
Diagnostyka obrazowa
Genetyka
Pediatria
Medycyna sądowa i prawo medyczne
Diagnostyka laboratoryjna

 
Sprawy procedury nostryfikacji prowadzi:

mgr Aneta Antoniewska
tel. 61 854 62 76
e-mail: aantoniewska@ump.edu.pl