Nostryfikacja dyplomu lekarza

Informacja z Ministerstwa Zdrowia;

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia dodatkowej kadry medycznej ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z d 2020r. poz. 2112) wprowadzone zostały przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym (ale też pod kontrolą konsultantów krajowych) zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską (UE), po spełnieniu określonych wymogów ustawowych (art. 6 ustawy).

Szczegółowe informacje pod adresem Ministerstwa Zdrowia - Portal Gov.pl - www.gov.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH – Informacje na rok 2021

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 wznawiamy przyjmowanie wniosków w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

 

 

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz

Zarządzenie nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ora potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz

 Dokumenty niezbędne do złożenia w Dziale Obsługi Korespondencji i Obiegu Dokumentów,

 adres - ul. Fredry 10 w Poznaniu:

 1. Wniosek w języku polskim plik
 2. Dyplom ukończenia studiów
 3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
 4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
 5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia - podpisane własnoręcznie
 6. Oświadczenie ukończenia studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się - podpisane własnoręcznie 
 7. W przypadku kiedy w suplemencie nie jest zawarta informacja o;
  • Nauce języka angielskiego (a widnieje jedynie zapis język obcy)
  • Wnioskujący nie może wykazać, że cykl nauczania języka angielskiego w trakcie studiów został zakończony egzaminem z oceną
  • Brak informacji, że język angielski był językiem wykładowym

   Wnioskujący jest zobligowany do przedłożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub złożenia dodatkowego egzaminu z języka angielskiego z wykorzystaniem  platformy OLAT (60 pytań, 60 minut, próg zaliczenia 60%), którego termin zostanie wyznaczony indywidualnie.

    

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku moga być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

 

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: egrabarska@ump.edu.pl

 

Egzamin nostryfikacyjny odbędzie się z wykorzystaniem platformy OLAT:

Liczba pytań: 130

Czas trwania: 150 minut

Próg zaliczeniowy: 60%

Egzamin obejmuje następujące dziedziny medycyny:

- Interna – 30 pytań

- Pediatria – 20 pytań

- Chirurgia – 20 pytań

- Ginekologia i Położnictwo – 20 pytań

- Psychiatria – 15 pytań

- Diagnostyka laboratoryjna – 15 pytań

- Prawo medyczne polskie – 10 pytań

 

Sylabusy z przedmiotów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego:

Chirurgia
Interna
Psychiatria
Pediatria
Medycyna sądowa i prawo medyczne
Diagnostyka laboratoryjna

Ginekologia i Położnictwo

 

Harmonogram egzaminów w roku akademickim 2020/2021:

30.03.2021 -  g. 10.00

31.05.2021 -  g.10.00  

27.09. 2021 -  g.10.00

UWAGA - w związku ze stanem pandemii powyższe terminy egzaminów mogą ulec zmianie !

Zgodnie z Uchwałą Wydziałowej Komisji Weryfikacyjnej Egzamin odbywa się w najbliższym od złożenia wniosku, przewidzianym harmonogramem  terminie,  jednak nie wcześniej niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku.


Sprawy procedury nostryfikacji prowadzi:

lic. Emilia Grabarska
tel. 61 854 75 32
e-mail: egrabarska@ump.edu.pl