Kontakt

Zobacz także

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Fredry 10,
61-701 Poznań
61 854-60-07 / 854-62-32
dwl1@ump.edu.pl