Zobacz także

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Bukowska 70,
61-812 Poznań
61 854-75-30
biurodziekanawl@ump.edu.pl