< Cofnij

Program wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej

Program wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej

Realna pomoc w kryzysie emocjonalnym i poszerzanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego obecnych i przyszłych przedstawicieli sektora ochrony zdrowia

Trwa program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Cele programu:

Działania realizowane będą za pośrednictwem stworzonej na potrzeby programu- platformy online.

 

Środki finansowe na wykonanie zadań pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, a pozyskane zostały w ramach projektu pn. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Program pozwoli na:

Platforma online — opis użytkowania

Za jej pośrednictwem realizowane będą nadrzędne cele inicjatywy, czyli rejestracja spotkań z psychologiem oraz pogłębianie wiedzy przy pomocy materiałów edukacyjnych.

Dostęp do platformy możliwy będzie po poprawnej rejestracji oraz weryfikacji informacji przez administratora. Warunkiem koniecznym na tym etapie będzie podanie danych osobowych, wskazanie zawodu wg. OPZ oraz nr PWZ. Status studenta potwierdzać będzie  nr indeksu. Identyfikacja jest konieczna dla ograniczenia dostępności jedynie dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz studentów tego typu kierunków.

Dane dostępne będą jedynie administratorom portalu i przechowywane zgodnie z polityką RODO.

Platforma online dostępna będzie z każdego miejsca, 24/7 oraz dostosowana do urządzeń stacjonarnych i mobilnych, co zwiększy możliwość korzystania z modułów.

System podzielony zostanie na dwie sekcje:

Pierwszy z nich będzie narzędziem „kontaktu” - wyboru psychologa, terminu, miejsca oraz sposobu odbycia wizyty. Umożliwi także jej rejestrację.

Drugi natomiast będzie służył jako „biblioteka” dydaktyczna, w której znajdą się materiały dotyczące zdrowia psychicznego kadry medycznej. Wszystkie będą miały charakter cyfrowy. W tym module powstanie również forum dyskusyjne, które będzie miejscem wymiany poglądów, opinii, problemów i porad między Użytkownikami.

Bezpośrednia pomoc psychologiczna — niezwłoczne wizyty online i stacjonarne

W ramach programu nawiązana zostanie współpraca z ok. 100 psychologami, psychologami klinicznymi oraz psychoterapeutami.  Będą to specjaliści z całego kraju, aby zapewnić równą dostępność do wizyt stacjonarnych medykom z każdego regionu Polski.

Spotkania będą miały charakter:

Mogą odbywać się:

Przed pierwszą konsultacją każdy Użytkownik za pośrednictwem platformy otrzyma test online, który pomoże w identyfikacji problemu, sytuacji kryzysowej i ewentualnej potrzeby konsultacji bezpośredniej. Ankieta będzie miała charakter pomocowy, a spotkanie ze specjalistą będzie możliwe bez względu na jej wynik.

Platforma to narzędzie łączące Użytkowników ze specjalistami. Wyposażona zostanie w listę współpracujących psychologów oraz w kalendarz dostępności, który  przyspieszy realizację zadań w zakresie bezpośrednich konsultacji terapeutycznych. 

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter porady psychologiczno-diagnostycznej. Po jej zakończeniu psycholog prowadzący oceni, czy stan emocjonalny i psychiczny rozmówcy/rozmówczyni wskazuje na konieczność indywidualnych sesji terapeutycznych. Jeśli tak,  będą oni mogli skorzystać z kolejnych trzech spotkań w trybie i w terminie dla siebie dogodnym.

Materiały edukacyjne - „biblioteka” stworzona przez specjalistów dla specjalistów

Materiały dydaktyczne przygotowane zostaną w formacie cyfrowym. Będą to:

Autorami będą psychologowie i psychiatrzy specjalizujący się w zakresie stresu, syndromu stresu pourazowego, depresji, wypalenia zawodowego, a także technik relaksacyjnych. Podcasty będą nagrywane w profesjonalnym studiu, co pozwoli na zachowanie ich wysokiej jakości oraz dostosowanie do osób z ograniczeniami w odbiorze. Zapewni to do nich równy dostęp wszystkim Użytkownikom. 

Łącznie powstanie minimum 15 materiałów dydaktycznych, poruszających m.in. zagadnienia:

Opracowania będą bezpłatne dla każdego Użytkownika platformy bez względu na skorzystanie (lub nie) z bezpośrednich porad psychologa.

Program w zakresie doraźnej pomocy kryzysowej w postaci wizyt realizowany będzie do 30 listopada 2023 r. i przewiduje odbycie ok. 15 000 spotkań.

Kto może skorzystać z programu?

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej. Do platformy będą mieli więc dostęp między innymi:

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Dodatkowe informacje o programie

Głównym wykonawcą zadań programu jest Falck Medycyna. Jest to największe, wiodące prywatne przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania usług medycznych, wyspecjalizowane w zakresie specjalistycznego transportu medycznego. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyć będzie Fundacja Nie Widać Po Mnie, której misja skupia się na szeroko pojętej psychoedukacji społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

 „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada 2023, natomiast dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.

 

więcej informacji - plik

ulotka plik