Regulamin studiów

 

Regulamin studiów obowiązujący w roku akademickim 2020/2021Indywidualny tok studiów

Regulamin

Załącznik 1 - wniosek o ITS

Załącznik 2 - formularz oceny

Załącznik 3 - wniosek o ITS

 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

 

Regulamin testu formatującego II rok
Test formatujący II rok- Załącznik nr 1