Procedury

Procedura - wydawanie zaświadczenia w celu podejścia do LEKu

zaświadczenie

Praktyki wakacyjne

Wcześniejsze odbycie praktyk
Hospitacja
Regulamin studiów obowiązujący w roku akademickim 2023/2024  oraz załącznik do regulaminu 

Indywidualny tok studiów

Regulamin
Załącznik 1 - wniosek o ITS
Załącznik 2 - formularz oceny
Załącznik 3 - wniosek o ITS

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

Regulamin testu formatującego II rok
Test formatujący II rok- Załącznik nr 1

Redulamin testu formatującego po V roku - rok akademicki 2023/2024
Test formatujący V rok -  Załącznik nr 1

Regulamin PreOSCE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Procedura uzyskiwania zaliczeń przez studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus +