Zaświadczenia dla absolwentów

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia dla naszych Absolwentów.

Chęć uzyskania dokumentu należy zgłosić mailowo na adres absolwentwl@ump.edu.pl wraz z niezbędnymi danymi;

  1. Imię i nazwisko (pod którym kończył Pan/Pani studia)
  2. Nr dyplomu
  3. Rok ukończenia studiów
  4. Rodzaj zaświadczenia - czego ma dotyczyć; np. ze średnią arytmetyczną czy potwierdzające okres studiowania np. do ZUS

Zaświadczenia wysyłamy w formie skanu. Chęć odbioru osobistego lub wysyłki należy zgłosić.

Zwyczajowo zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, w ciągu 7 dni.

UWAGA ! Zastrzegamy, że z uwagi na procedurę związaną z pozyskaniem teczki z archiwum UMP czas na wydanie zaświadczenia może zostać wydłużony.