Komisje wydziałowe

Rada Programowa na kierunku lekarskim na kadencję 2020 - 2024

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz

Dziekan
Dr hab. Maciej Cymerys

Prodziekani:
Dr hab. Anna Mania

Dr hab. Aleksandra Uruska

z Nauk Podstawowych:
Prof. dr hab. Małgorzata Bruska
Prof. dr hab. Paweł Jagodziński
Prof. dr hab. Leszek Kubisz
Dr hab. Edyta Mądry
Prof. dr hab. Michał Nowicki
z Nauk Przedklinicznych:
Prof. dr hab. Jan Sikora
Dr hab. Marzena Dworacka
Prof. dr hab. Anna Latos Bieleńska
Prof. Andrzej Marszałek
Dr hab. Ewa Wysocka
z Nauk Klinicznych:
Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

Prof. dr hab. Małgorzata Kędzia
Prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska

Dr hab. Anna Posadzy- Małaczyńska

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Zespół ds. nowoczesnych form nauczania:
Dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska
Dr n. med. Magdalena Cerbin-Koczorowska

Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Dr hab. Andrzej Minczykowski
Prof. dr hab. Adrianna Mostowska

Dr hab. Magdalena Roszak

Dr n. med. Patrycja Marciniak-Stępak


Przedstawiciel Samorządu Studentów:

Martyna Piszczek

Interesariusze zewnętrzni

Dr Maciej Sobkowski- Dyrektor GPSK
Dr Jakub Rzeźnik- Dyrektor NZOZ Centrum Medyczne Wieleń
Dr Wojciech Romanowski- Dyrektor Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie

Dr Artur de Rosier –Prezes Wielkopolskiej Izby lekarskiej

 

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący:       1.     Dr hab. Dominik DYTFELD

Sekretarz:                  2.     Dr n med. Martyna BOROWCZYK

Członkowie:               3.    Prof. dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI

 1.    Prof. dr. hab. Katarzyna DERWICH
 2.    Dr hab. Piotr JANUSZ
 3.    Dr hab. Katarzyna Jończyk-POTOCZNA
 4.    Dr hab. Radosław MĄDRY
 5.    Dr. hab. Iwona Rospond-KUBIAK
 6.    Prof. dr hab. Małgorzata KĘDZIA
 7.    Dr n. med. Jacek PASZKOWSKI
 8.    Prof. Dr hab. Tomasz PIORUNEK
 9.    Prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-PARULSKA
 10.    Prof. dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

 

Rada Programowa:                                                  

   14.   Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA

 1.    Dr Magdalena Cerbin-KOCZOROWSKA

 

Rada Pedagogiczna:                                                

   16.   Prof. dr hab. Piotr EDER

 1.   Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
 2.   Dr hab. Monika DERDA

 

Przedst. RUSS:                                                          

    19.   Jonasz TROSZKA

                                                                               

Przedst. Interesariuszy Zewnętrznych:               

    20.    Dr n. med. Ewa WIEJA
    21.    Dr Jakub Rzeźnik
    22.    Dr Wojciech Romanowski

 

 Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna na kadencję 2020 - 2024

1. Przewodniczący Komisji - Dr hab. Maria ŁUKASIK
2. Koordynator ds. nostryfikacji - Dr hab. Katarzyna MAZUR-MELEWSKA
3. Sekretarz Komisji - Dr hab. Małgorzata KĘDZIA
CZŁONKOWIE:
4. Prof. dr hab. Wiesław BRYL
5. Dr hab. Marta FICHNA
6. Dr hab. Łukasz KROKOWICZ
7. Prof. dr hab. Tomasz PIORUNEK
8. Dr hab. Piotr SOLARCZYK

 

Wydziałowa Komisja ds. zatrudniania pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w kadencji 2020-2024

 

Dr hab. Maciej CYMERYS - Przewodniczący

 
 

Dr hab. Anna MANIA

Dr hab. Aleksandra URUSKA

Prof. dr hab. Wiesław BRYL

Prof. dr hab. Piotr FICHNA

Prof. dr hab. Marek JÓŹWIAK

 

Prof. dr hab. Anita MAGOWSKA

Prof. dr hab. Błażej MĘCZEKALSKI

Prof. dr hab. Ilona IDASIAK-PIECHOCKA

Dr hab. Jarosław SZYDŁOWSKI

Komisja skrutacyjna na kadencję 2020- 2024

 1. Dr hab. Wojciech AMBRIOSIUS
 2. Dr hab. Anna Maria BARCISZEWSKA
 3. Dr n. med. Joanna DYTFELD
 4. Dr hab. Barbara Kuźnar – KAMIŃSKA
 5. Dr hab. Łukasz KROKOWICZ
 6. Dr n med. Łukasz KUSZEL
 7. Dr hab. Michał Goran STANIŠIĆ
 8. Dr hab. Joanna Rupa - MATYSEK