Komisje wydziałowe

Rada Programowa na kierunku lekarskim na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Magdalena FIGLEROWICZ
Dziekan: Dr hab. Maciej CYMERYS, prof. UMP

Prodziekani:
Prof. dr hab. Anna MANIA
Dr hab. Aleksandra URUSKA
Dr hab. Michał KARLIK


z Nauk Podstawowych:
Dr hab. Agnieszka PRZYSTAŃSKA
Prof. dr hab. Paweł JAGODZIŃSKI
Prof. dr hab. Leszek KUBISZ
Dr hab. Edyta MĄDRY
Prof. dr hab. Michał NOWICKI

z Nauk Przedklinicznych:
Prof. dr hab. Jan SIKORA
Dr hab. Marzena DWORACKA prof. UMP
Prof. dr hab. Maciej KRAWCZYŃSKI
Prof. dr hab. Andrzej MARSZAŁEK
Dr hab. Ewa WYSOCKA

z Nauk Klinicznych:
Prof. dr hab. Tomasz BANASIEWICZ
Prof. dr hab. Małgorzata KĘDZIA
Prof. dr hab. Jarosław KOCIĘCKI
Prof. dr hab. Danuta JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA
Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA
Dr hab. Anna POSADZY-MAŁACZYŃSKA
Prof. dr hab. Ewa WENDER-OŻEGOWSKA
Prof. dr hab. Katarzyna WIECZOROWSKA-TOBIS

Zespół ds. nowoczesnych form nauczania:
Dr n. med. Beata BURACZYŃSKA-ANDRZEJEWSKA
Dr n. farm. Magdalena CERBIN-KOCZOROWSKA
Dr n. med. Łukasz GĄSIOROWSKI prof. UMP
Dr hab. Andrzej MINCZYKOWSKI
Prof. dr hab. Adrianna MOSTOWSKA
Dr hab. Magdalena ROSZAK
Dr n. med. Patrycja MARCINIAK-STĘPAK

Przedstawiciel Samorządu Studentów:
Kinga WOŹNIAK

Interesariusze zewnętrzni:
Dr Krystyna MACKIEWICZ - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Dr Jakub RZEŹNIK - Dyrektor NZOZ Centrum Medyczne Wieleń
Dr Wojciech ROMANOWSKI - Dyrektor Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Dr Artur DE ROSIER - Wielkopolska Izba Lekarska

 Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

1. Przewodniczący: Dr hab. Dominik DYTFELD
2. Sekretarz: dr n med. Agata BRĄZERT

Członkowie:
3. Prof. dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI
4. Prof. dr. hab. Katarzyna DERWICH
5. Dr hab. Piotr JANUSZ
6. Dr hab. Katarzyna JOŃCZYK-POTOCZNA
7. Dr hab. Radosław MĄDRY
8. Dr. hab. Iwona ROSPOND-KUBIAK
9. Prof. dr hab. Małgorzata KĘDZIA
10. Dr n. med. Jacek PASZKOWSKI
11. Prof. dr hab. Tomasz PIORUNEK
12. Prof. dr hab. Ewelina SZCZEPANEK-PARULSKA
13. Prof. dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

Rada Programowa:
14. Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA
15. Dr n. farm. Magdalena CERBIN-KOCZOROWSKA

Rada Pedagogiczna:
16. Prof. dr hab. Piotr EDER
17. Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
18. Dr hab. Monika DERDA

Przedstawiciel RUSS:
19. Martyna BURCHARD

Przedst. Interesariuszy Zewnętrznych:
20. Dr n. med. Marcin ŻYTKIEWICZ
21. Dr Jakub RZEŹNIK
22. Dr Wojciech ROMANOWSKI

 Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna na kadencję 2020-2024

1. Przewodniczący Komisji - Dr hab. Maria ŁUKASIK prof. UMP
2. Koordynator ds. nostryfikacji - Dr hab. Katarzyna MAZUR-MELEWSKA
3. Sekretarz Komisji - Dr hab. Marta FICHNA
CZŁONKOWIE:
4. Prof. dr hab. Wiesław BRYL
5. Prof.dr hab. Małgorzata KĘDZIA
6. Dr hab. Łukasz KROKOWICZ
7. Prof. dr hab. Tomasz PIORUNEK
8. Dr hab. Piotr SOLARCZYK

 Wydziałowa Komisja ds. zatrudniania pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych na kadencję 2020-2024

1. Dr hab. Maciej CYMERYS, prof. UMP - Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Anna MANIA
3. Dr hab. Aleksandra URUSKA
4. Dr hab. Michał KARLIK
5. Prof. dr hab. Wiesław BRYL
6. Dr hab. Irena WOJSYK-BANASZAK
7. Prof. dr hab. Marek JÓŹWIAK
8. Prof. dr hab. Anita MAGOWSKA
9. Prof. dr hab. Błażej MĘCZEKALSKI
10. Prof. dr hab. Krzysztof PAWLACZYK
11. Dr hab. Jarosław SZYDŁOWSKI, prof. UMP

 Komisja skrutacyjna na kadencję 2020-2024
1. Dr hab. Wojciech AMBRIOSIUS
2. Dr hab. Anna Maria BARCISZEWSKA
3. Dr n. med. Joanna DYTFELD
4. Dr hab. Barbara Kuźnar – KAMIŃSKA
5. Dr hab. Łukasz KROKOWICZ
6. Dr n med. Łukasz KUSZEL
7. Dr hab. Michał Goran STANIŠIĆ
8. Dr hab. Joanna Rupa - MATYSEK