Komisje wydziałowe

Rada Programowa na kierunku lekarskim

Przewodnicząca:
prof. dr hab Danuta Januszkiewicz-Lewandowska

Dziekan
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Prodziekani:
dr hab. Maciej Cymerys
dr hab. Lidia Gil prof. UMP
Dr hab. Anna Mania

z Nauk Podstawowych:
Prof. dr hab. Małgorzata Bruska
Prof. dr hab. Paweł Jagodziński
Prof. dr hab. Leszek Kubisz
Dr hab. Edyta Mądry
Prof. dr hab. Michał Nowicki

z Nauk Przedklinicznych:
Prof. dr hab. Jan Sikora
Dr hab. Marzena Dworacka
Prof. dr hab. Anna Latos Bieleńska
dr hab. Mariusz Kaczmarek
Prof. Andrzej Marszałek
Dr hab. Ewa Wysocka

z Nauk Klinicznych:
Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
Dr hab. Maciej Cymerys

prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska

dr hab. Anna Posadzy- Małaczyńska
Prof. dr hab. Robert Spaczyński

dr hab. Aleksandra Uruska
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Zespół ds. nowoczesnych form nauczania:
Dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska
Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Dr hab. Alicja Kalinowska- Łyszczarz
Dr hab. Andrzej Minczykowski
Dr hab. Adrianna Mostowska
Dr n. med. Mikołaj Pawlak

Przedstawiciel Samorządu Studentów:
Martyna Piszczek

Interesariusze zewnętrzni

Dr Maciej Sobkowski
Dr Jakub Rzeźnik
Dr Wojciech Romanowski

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:                                         
Dr hab. Ewa WYSOCKA

Sekretarz:                                                    
Dr hab. Tomasz PIORUNEK

Członkowie:                                             
Lek. Martyna BOROWCZYK
Dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI
Dr. hab. Katarzyna DERWICH prof. UMP
Dr hab. Dominik DYTFELD
Dr hab. Katarzyna Jończyk-POTOCZNA
Dr hab. Radosław MĄDRY
Dr. hab. Iwona Rospond-KUBIAK
Dr hab. Małgorzata KĘDZIA
Dr Anna MICZKE
Dr hab. Ewelina Szczepanek-PARULSKA
Dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

Rada Programowa:                                     
Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-TOBIS

Rada Pedagogiczna:                                   
Dr hab. Piotr EDER
Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
Dr hab. Monika DERDA

Przedst. RUSS:                                          
Jonasz TROSZKA                                                    

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:      
Dr n. med. Ewa WIEJA
Dr Jakub Rzeźnik
Dr Wojciech Romanowski

 

Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna

Przewodnicząca
Dr hab. Maria Łukasik                            

Koordynator ds. Nostryfikacji
Dr hab. Katarzyna Mazur-Melewska               

Sekretarz Komisji
Dr hab. Małgorzata Kędzia                   

Członkowie
Prof. dr hab. Wiesław Bryl                    
Dr hab. Marta Fichna                              
Dr hab. Łukasz Krokowicz                      
Dr hab. Tomasz Piorunek                      
Dr hab. Piotr Solarczyk