< Cofnij

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce"

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informujemy o zbliżającej się I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej "COVID-19 - wyzwania we  współczesnej nauce".

Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021r. 

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. 

Przewidane są cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

  1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
  2. Nauki inżynieryjno-techniczne;
  3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
  4. Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.
Informacje znajdują się na:

Stronie:  https://okk.umk.pl
Facebooku: https://fb.me/e/79CEowX91