< Cofnij

Lekarski Egzamin Uniwersytecki

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego VI roku oraz  Absolwentów z 2018 roku sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Test odbędzie się w dniu 27.05.2020 o godzinie 15:30 i trwa 4 godziny (15:30-19:30) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 06.01.2020 od godziny 10:00 do dnia 25.05.2020 do godziny 10:00.

 

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (110 miejsc łącznie dla studentów VI roku i absolwentów) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uprzejmie informujemy, że jeśli liczba chętnych będzie mniejsza niż 20 osób- Lekarski Egzamin Uniwersytecki NIE ODBĘDZIE SIĘ!

 

Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.

Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.