Dla Jednostek dydaktycznych

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021

Uwaga!

Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszych lat studiów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów, z wyłączeniem studiów drugiego stopnia, realizowane są w okresie od 2 listopada 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku.

» Zarządzenie Rektora nr 83/20 z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, zmienionego zarządzeniem nr 81/20 z dnia 8 lipca 2020 roku


Rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne

od 1 października 2020 roku do 14 lutego 2021 roku

Przerwa świąteczna

 od 21 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku

Przerwa semestralna

od 15 lutego do 21 lutego 2021 roku

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

od 22 lutego do 30 czerwca 2021 roku

Przerwa świąteczna

od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2021 roku

Przerwa wakacyjna

od 1 lipca do 30 września 2021 roku

Dni rektorskie

2 października 2020 roku - uroczysta inauguracja roku akademickiego

13 maja 2021 roku - Dzień Kultury Fizycznej

4 czerwca 2021 roku

 

__________________________________________________________________

Standardy kształcenia podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DZ.U. z 2012 r. poz. 631

__________________________________________________________________

Uchwała nr 89/2018 Senatu UMP z 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 130/2018 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale 89/2018 z 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019


______________________________________________________________

Ramowy Program Nauczania na kierunku lekarskim rok akademicki 2019/2020

I rok studiów:

niestacjonarne / stacjonarne

II rok studiów - tutaj
III rok studiów - tutaj
IV rok studiów - tutaj
V rok studiów - tutaj
VI rok studiów - tutaj