Standardy nauczania

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2012-2018 - reforma studiów
RAMOWY PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2016/2017- lata 4-6
RAMOWY PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2017/2018- lata 3-6
RAMOWY PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2018/2019- lata 2-6
RAMOWY PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2019/2020- lata 1-6 niestacjonarne
RAMOWY PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2019/2020- lata 1-6 stacjonarne

 

FAKULTETY 2018/2019

PULA FAKULTETÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019